Utylizacja odpadów

Odbieramy odpady różnego rodzaju (odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne) – umożliwiając w ten sposób Państwu kompleksową obsługę zagospodarowania odpadów.

Skontaktuj się z nami i zapytaj na jakich warunkach zagospodarujemy Twój odpad.

przykładowe rodzaje odbieranych przez nas odpadów

 • odpady farb i lakierów
 • odpadowe kleje i szczeliwa
 • zużyte materiały szlifierskie
 • opakowania po substancjach niebezpiecznych
 • puste pojemniki ciśnieniowe
 • zużyte filtry olejowe
 • świetlówki
 • tonery
 • odpady włókien tekstylnych
 • tworzywa sztuczne
 • odpadowa papa
 • zużyte opony
 • sorbenty, materiały filtracyjne
 • szkło

Jesteśmy w stanie zapewnić 

zagospodarowanie odpadu połączone z obsługą transportową

możliwość dzierżawy kontenerów i innych pojemników na odpady

UWAGA

Dostawy odpadów do utylizacji są możliwe tylko po wcześniejszej awizacji.